C-vitamin är avgörande för hjärnans funktion

C-vitamin är avgörande för hjärnans funktion

C-vitamin spelar en avgörande roll för hjärnans funktion. Upptäck hur detta viktiga näringsämne bidrar till att skydda hjärnceller, främja neurotransmittorsyntes och bekämpa oxidativ stress.

”Tillskottet främjar deras mentala vitalitet, särskilt arbetsmotivation och uppmärksamhet samt fokus, vilket bidrar till bättre prestation på kognitiva uppgifter som kräver ihållande uppmärksamhet.”

C-vitamin är ett av de mest studerade vitaminerna inom näringslära. I denna studier undersökte forskare sambandet mellan mental funktion och tillskott av ett bra C-vitamin. De kom fram till att mental funktion kan påverkas positivt och förbättras av tillskott av C-vitamin. De människor som deltog i studien var unga friska individer i åldern 29-39 år och som bodde i industriländer.

Studien visade en förbättrad mental funktion av att ta 1000 mg C-vitamin om dagen uppdelat på 500 mg två gånger om dagen under fyra veckor.. Då ökade halten av C-vitamin i blodet. De som deltog hade lägre nivåer av C-vitamin än rekommenderat.

Studier har visat att C-vitamin har en avgörande roll i hjärnans funktioner och skyddar nervceller från oxidativ stress. Det finns alltså en koppling mellan halten C-vitamin i blodet, vitalitet och humörstatus, inklusive stress samt depression. Med andra ord så stärker bra och högkvalitativa tillskott av C-vitamin unga friska individers mentala funktion, mentala vitalitet, uppmärksamhet, fokus och i sin tur motivation. Detta undersöktes hos friska unga vuxna mellan 20 och 39 år.

De kan alltså prestera bättre på uppgifter som kräver mentalt fokus och uppmärksamhet. Forskarna noterade att tillskott av bra C-vitamin ökade den subjektiva känslan av koncentration och främjade bättre kognitiva prestationer som kräver ihållande uppmärksamhet.

C-vitamin är alltså viktigt för många olika biologiska reaktioner . Det är även så att man idag undersöker sambandet mellan brist på C-vitamin och den psykiskt välbefinnande hos vår friska samt unga befolkningen.

//Vännerna på Upgrit