Funktionsmedicin – ”The Medicine of Why”

Funktionsmedicin - "The Medicine of Why"

I denna artikel kommer vi att utforska världen av funktionsmedicin och vad som skiljer den från den konventionella medicinen. Vi kommer att dyka in i grundläggande principer och filosofi inom funktionsmedicin, som betonar individens unika biokemi, näring, stresshantering, miljöfaktorer och livsstilsfaktorer.

Varför får vi högt blodtryck, förstoppning, sömnsvårigheter, ledvärk, diabetes typ 2, magproblem, utmattning och depression? Vad är egentligen orsaken bakom hälsoproblem? Vi tar en huvudvärkstablett vid huvudvärk, blodtryckssänkande medicin vid högt blodtryck, laxermedel vid förstoppning, sömntabletter vid sömnproblem och så vidare. Men är det lösningen på problemet? Nja, låt oss gräva lite djupare än så och diskutera funktionsmedicin: “The Medicine of Why”.

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ”The Medicine of Why”. Till skillnad från den vanliga sjukvården söker man inom funktionsmedicin efter grundorsaken till symtomen. Många gånger när vi går till den vanliga sjukvården ligger fokuset inte på att lösa grundorsaken till exempelvis magproblem, högt blodtryck och sömnproblem. Inom sjukvården är målsättningen ofta att hitta en läkemedelsbehandling som dämpar symptomen.

Ser vi det ur ett funktionsmedicinsk perspektiv, är målsättningen istället att söka djupare, förstå varför symtomen uppkommer och lösa grundproblemet. Målsättningen är att hitta orsakerna till hälsoutmaningarna, behandla dessa och lösa problemet. I många fall visar sig grundproblemet vara kronisk stress, näringsbrister, fysisk inaktivitet och exponering för tungmetaller, toxiner och patogena mikroorganismer.

Ett tillstånd kan ha många olika orsaker och en orsak kan leda till många olika tillstånd.

– Mark Hyman, styrelseordförande, MD, The Institute for Functional Medicine (IFM) 

Funktionsmedicin avslöjar bakomliggande orsaker

Funktionsmedicin avslöjar de bakomliggande orsakerna till hälsoproblemet, tar itu med orsaken och återställer hälsan efter varje individs biokemi, genetik och livsstilsfaktorer. Fler än någonsin lider av diabetes typ 2, mag- och tarmproblem, autoimmuna sjukdomar, hormonrubbningar o.s.v.

“The Medicine of Why”, funktionsmedicin, ger dessa människor möjligheten att förstå, ta kontroll över sin kropp och hantera de grundläggande orsakerna bakom deras symptom. För att uppnå detta krävs tid och detaljerade undersökningar då vi inte kan dra alla hälsoproblem med ett och samma kamdrag. Vi är alla olika, har olika kroppar och behöver forma våran behandlingsplan därefter i syfte att uppnå en kropp i balans.

Må bättre i vardagen med funktionsmedicin

Funktionsmedicin kan användas på olika sätt för att må bättre i vardagen. Den används även för att optimera mental- och fysisk prestation samt bygga en livsstil som förhindrar framtida sjukdomar och åkommor. Det kan handla om att skapa en vardag där naturlig energi, glädje, avslappning och aktivitet är i balans. Och här kommer skillnaden mellan sjukvård och hälsovård (funktionsmedicin) in igen. När vi blir akut sjuka, exempelvis bryter benet eller får en stroke och så vidare är sjukvården helt fantastisk. Vid akut sjukdom är sjukvården alltid det första valet. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan att vara akut sjuk och att jobba långsiktigt med hälsa. Våra läkemedel finns av en anledning, men det betyder inte att vi får glömma bort att jobba med hälsan.

Funktionsmedicin har ett annat helhetstänk

Sjukvård kommer före hälsovård, men funktionsmedicinen är framtidens medicin då det innebär ett helt annat helhetstänk kring hälsa än vad vi idag är vana vid. Ett helhetstänk vi idag är i högsta behov utav för att förstå vår egen kropp och att det inte är normalt att gå runt med migrän, magproblem och ledvärk år in och år ut i tron att det inte går att göra något åt. När du går till en läkare i funktionsmedicin så blir du inte hemskickad för att blodprovet var inom rätt intervall. Inom funktionsmedicin slutar man aldrig ställa frågan varför och därmed ger vi oss inte. Istället nystar läkaren vidare tillsammans med dig utefter din sjukdomshistoria som du berättar.

Med ett större fokus på individen och livsstilen, istället för att enbart fokusera på vilket läkemedel som kan dämpa symtomen, kan funktionsmedicin förebygga sjukdomar och förhindra att det överhuvudtaget bryter ut. Detta gör man inom funktionsmedicin genom en detaljerad förståelse för varje patients biokemi, genetik och livsstilsfaktorer (kost, sömn, relationer, aktivitet, stress). Baserat på detta utformas sedan en unik behandlingsplan efter varje enskild individ för bäst patientresultat.

Sammanfattning – vad innebär funktionsmedicin?

Låt oss sammanfatta vad vi lärt oss om funktionsmedicin. Vi behöver hålla isär sjukvården och hälsovården och förstå att vid akut sjukdom gäller alltid den etablerade sjukvården i första hand. Däremot inom funktionsmedicin bygger vårdar man hälsa långsiktigt utifrån ett större, välbehövligt, helhetstänk. Det är inte normalt att känna sig ständigt trött, ha värk i kroppen, ha magproblem, sova oroligt eller att vid diabetes typ 2 endast förlita sig på att insulin är lösningen. Funktionsmedicin vill bygga hälsa från grunden, optimera kost och livsstil baserat på varje individs unika kropp och hälsoutmaning. Funktionsmedicin är ”The Medicine of Why”.

/Ellinor Henter

Referenser:

https://nordicclinic.se/en/what-is-functional-medicine/

https://www.ifm.org/functional-medicine/

https://boumedienne.com/om-funktionsmedicin

https://www.fmvu.se/vad-ar-funktionsmedicin

Psst, glöm inte att du kan köpa A vitaminlysinvitaminer och mineraler och andra tillskott på Upgrit!