Glutation – kroppens mest kraftfulla antioxidant

Glutation - kroppens mest kraftfulla antioxidant

Glutation är en naturlig substans som spelar en avgörande roll i vårt kroppsliga försvarssystem. Det är inte bara en antioxidant, det är kroppens mest kraftfulla antioxidant. Glutation spelar en nyckelroll i att bekämpa skadliga fria radikaler, skydda våra celler och stärka vårt immunförsvar. I denna artikel kommer vi att titta närmare på dess roll som antioxidant och hur det bekämpar oxidativ stress. Dessutom kommer vi att diskutera olika sätt att öka glutationnivåerna i kroppen för att främja optimal hälsa.

Glutation är kroppens mest kraftfulla antioxitant. Maten du äter kan bidra till att öka dina glutationnivåer eftersom viss mängd glutation finns i nästan alla frukter och grönsaker. De flesta orala glutationtillskotten är dock ineffektiva eftersom dina magenzymer tenderar att försämra glutationet innan det når tarmen och kan absorberas och levereras till cellerna.

Glutathion Force använder en ny sammansättning av fosfatidylkolin, palmitinsyra och oljesyra för att inkapsla och leverera glutation i sin fullständiga form till tunntarmen där den kan absorberas i sin fullständiga form. Annars kan glutation brytas ner till enskilda aminosyror i magen innan den når tunntarmen.

Beställ Glutathione Force >>

Om glutation

Glutation finns i varje cell och skyddar kroppen från inflammation, gifter och sjukdomsalstrande organismer. När kroppen inte producerar tillräckligt med glutation, blir normala hälsosamma funktioner och immunförsvaret kritiskt nedsatt (1).

Glutation optimerar ditt nervsystem

Glutation kan bidra till att förbättra din hjärnfunktion, långtidsminne och skydda mot kognitiv försämring. Glutation motverkar gifters inflammatoriska effekter i hjärnan. Det finns även studier som visar att upprätthållna glutation nivåer förknippas med ett friskare åldrande (2). Andra studier tyder på att det degenerativa åldrandet förknippas med oxidativ stress, vilket kan vara ett tecken på att glutation nivåerna är uttömda (3) (4).

Glutation avgiftar kroppen

Kroppen behöver glutation för att att binda och avlägsna gifter från alla vävnader. Om du inte har tillräckligt med glutation, kan gifter ackumuleras i kroppen. Några av de bästa studierna som visar på att glutation har kraftfulla avgiftande effekter kommer från läkemedelsforskningen. Paracetamolförgiftning är en av de vanligaste läkemedelsrelaterade problemen i utvecklade länder. Paracetamol tär på de mitokondriella glutationnivåerna, vilket gör dem mer sårbara för oxidativ stress (5). Inom sjukvården ges byggstenar för glutation (acetylcystein) till människor som har ätit för mycket paracetamol för att öka leverns nivåer av glutation och därmed skydda dem från leverskador (6) (7). Detta beror på att glutation är ett av de mest kraftfulla avgiftande ämnena.

Glutation gynnar kardiovaskulär hälsa

Studier har visat att låga glutation nivåer är associerade med en ökad risk för en svag kardiovaskulär hälsa (8). Personer med höga triglycerider har vanligen lägre glutationnivåer (9). När blodceller från människor med komprometterade artärer odlas med glutation, blir de mindre benägna att hålla ihop. Inne i kroppen, innebär detta att cellerna skulle vara mindre benägna att orsaka blodproppar (10) (11).

Glutation skyddar din tarm

Forskning har visat att glutation tillskott kan bidra till att förbättra tarmhälsan genom att minska oxidativ stress. Detta kan bidra till att främja matsmältningen och tarmfunktionen (12 (13) (14). Viss forskning tyder även på att glutation kan bidra till att stödja tarmfunktionen i människor som är glutenintoleranta (15).

Glutation bekämpar infektioner

Studier har visat att glutationtillskott kan bidra till att förbättra kroppens immunförsvar genom att minska oxidativ stress i immunsystemets celler (16) (17). Din kropp behöver ett starkt immunförsvar för att bekämpa infektioner, och en god kontroll över sitt immunförsvar så att det inte överreagerar.

Glutation hjälper till att skydda kroppen mot giftiga tungmetaller

Tungmetaller som kvicksilver skadar celler. Tungmetaller kan finnas i till exempel hushållsartiklar och livsmedel (viss fisk). Glutation har visats kunna hjälpa kroppen att bli av med kvicksilver, kadmium och arsenik på åtminstone två sätt: det ökar cellernas förmåga att motstå de giftiga effekterna av tungmetallerna samt hjälper kroppen att utsöndra dem (18) (19). Den mänskliga kroppen är inte särskilt bra på att bli av med giftiga tungmetaller, vilket leder till att de lätt lagras i kroppen och påverkar vår prestation.

Glutation skyddar kroppen från alkoholskador

Ibland har du förmodligen medvetet utsatt dig för vissa gifter, som exempelvis alkohol. Det är inte fel med en drink då och då, men långvarig alkoholkonsumtion är inte bra för kroppen. Alkohol tär nämligen på kroppens glutationnivåer, vilket kan göra dina celler mer mottagliga för oxidativ stress (20).

Glutation främjar ett hälsosamt åldrande

Inflammation är kopplat till åldrande, vilket kan vara anledningen till att människor med höga glutationnivåer tenderar att leva längre än de med låga nivåer (21). Viss forskning tyder på att skador på cellens energikraftverk, mitokondrierna, är en viktig faktor i åldrandet. Din kropp behöver glutation för att skydda dina mitokondrier och när du inte har tillräckligt, kan de skadas. Detta gäller speciellt leverceller, eftersom när mitokondrierna har låga glutationnivåer är levern känsligare för gifter (22).

Farligt att inta antioxidanter som glutation?

Fördelen med att inta tillskott av antioxidanter har tidigare ifrågasatts i media och farhågor har höjts för att de skulle kunna förvärra cancer (25). I början av året publicerades en studie som visade att höga doser av bl.a. en enskild form av vitamin E (alfa-tokoferol) ledde till förvärrad lungcancer hos möss (26). Nedan finns en video med Ph.D. Ronda Patrick där hon sätter resultaten i ett sammanhang och förklarar studiernas svagheter. Hon avslöjar bl.a. att det finns två huvudsakliga former av vitamin E (alfa och gamma-tokoferol) som har separata funktioner. Att ta höga doser av alfa-tokoferol kan faktiskt utarmar gamma-tokoferol nivåer, vilket ger negativa effekter som kan leda till cancer.

Vår kropp är en stor och kontinuerlig kemisk reaktion. Den kräver tillräckliga mängder av många olika sorters näringsämnen som bränsle för dessa reaktioner. Tillskott är bra för att fixa brister och ge extra stöd. Men nyckeln till vår hälsa är beroende av en bra bas med livsstilsfaktorer som näringsrika livsmedel.

Läs mer om antiinflammatoriska dieter med näringslika livsmedel som Paleo >>

/Christine Ribbing

Referenser

1) A critical role of glutathione in determining apoptosis sensitivity and resistance in leukemia cells. Friesen C, Kiess Y, Debatin KM. Cell Death Differ. 2004 Jul;11 Suppl 1:S73-85.

2) Gender differences in glutathione metabolism in Alzheimer’s disease. Liu H, Harrell LE, Shenvi S, Hagen T, Liu RM. J Neurosci Res. 2005 Mar 15;79(6):861-7.

3) Molecular bases of the treatment of Alzheimer’s disease with antioxidants: prevention of oxidative stress. Viña J, Lloret A, Ortí R, Alonso D. Mol Aspects Med. 2004 Feb-Apr;25(1-2):117-23

4) Role of glutathione in intracellular amyloid-alpha precursor protein/carboxy-terminal fragment aggregation and associated cytotoxicity. Woltjer RL, Nghiem W, Maezawa I, Milatovic D, Vaisar T, Montine KS, Montine TJ. J Neurochem. 2005 May;93(4):1047-56.

5) Effect of acetaminophen administration on hepatic glutathione compartmentation and mitochondrial energy metabolism in the rat. Vendemiale G, Grattagliano I, Altomare E, Turturro N, Guerrieri F. Biochem Pharmacol. 1996 Oct 25;52(8):1147-54.

6) When acetaminophen use becomes toxic. Treating acute accidental and intentional overdose. Salgia AD, Kosnik SD. Postgrad Med. 1999 Apr;105(4):81-4, 87, 90.

7) Analgesics and glutathione. Lauterburg BH. Am J Ther. 2002 May-Jun;9(3):225-33. Review.

8) Nutritional regulation of glutathione in stroke. Paterson PG, Juurlink BH. Neurotox Res. 1999 Dec;1(2):99-112.

9) Low blood glutathione levels in acute myocardial infarction. Kharb S. Indian J Med Sci. 2003 Aug;57(8):335-7.

10) Glutathione (GSH) improved haemostatic and haemorheological parameters in atherosclerotic subjects. Coppola L, Grassia A, Giunta R, Verrazzo G, Cava B, Tirelli A, D’Onofrio F. Drugs Exp Clin Res. 1992;18(11-12):493-8.

11) Intracoronary infusion of reduced glutathione improves endothelial vasomotor response to acetylcholine in human coronary circulation. Kugiyama K, Ohgushi M, Motoyama T, Hirashima O, Soejima H, Misumi K, Yoshimura M, Ogawa H, Sugiyama S, Yasue H. Circulation. 1998 Jun 16;97(23):2299-301.

12) Impairment of intestinal glutathione synthesis in patients with inflammatory bowel disease. Sido B, Hack V, Hochlehnert A, Lipps H, Herfarth C, Dröge W. Gut. 1998 Apr;42(4):485-92.

13) Redox state and O2*- production in neutrophils of Crohn’s disease patients. Biagioni C, Favilli F, Catarzi S, Marcucci T, Fazi M, Tonelli F, Vincenzini MT, Iantomasi T. Exp Biol Med (Maywood). 2006 Feb;231(2):186-95.

14) Glutathione metabolism in Crohn’s disease. Iantomasi T, Marraccini P, Favilli F, Vincenzini MT, Ferretti P, Tonelli F. Biochem Med Metab Biol. 1994 Dec;53(2):87-91

15) Antioxidant status and lipid peroxidation in small intestinal mucosa of children with celiac disease. Stojiljković V, Todorović A, Pejić S, Kasapović J, Saicić ZS, Radlović N, Pajović SB. Clin Biochem. 2009 Sep;42(13-14):1431-7. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2009.06.009. Epub 2009 Jun 25.

16) Competition for glutathione precursors between the immune system and the skeletal muscle: pathogenesis of chronic fatigue syndrome. Bounous G, Molson J. Med Hypotheses. 1999 Oct;53(4):347-9.

17) Chronic fatigue syndrome: oxidative stress and dietary modifications. Logan AC, Wong C. Altern Med Rev. 2001 Oct;6(5):450-9. Review.

18) Mercury toxicity and antioxidants: Part 1: role of glutathione and alpha-lipoic acid in the treatment of mercury toxicity. Patrick L. Altern Med Rev. 2002 Dec;7(6):456-71. Review.

19) The protective effects of glutathione against methylmercury cytotoxicity. Kromidas L, Trombetta LD, Jamall IS. Toxicol Lett. 1990 Mar;51(1):67-80.

20) The alcoholic lung: epidemiology, pathophysiology, and potential therapies. Joshi PC, Guidot DM. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2007 Apr;292(4):L813-23. Epub 2007 Jan 12. Review.

21) High blood glutathione levels accompany excellent physical and mental health in women ages 60 to 103 years. Lang CA, Mills BJ, Lang HL, Liu MC, Usui WM, Richie J Jr, Mastropaolo W, Murrell SA. J Lab Clin Med. 2002 Dec;140(6):413-7.

22) Hepatic mitochondrial glutathione: transport and role in disease and toxicity. Fernandez-Checa JC, Kaplowitz N. Toxicol Appl Pharmacol. 2005 May 1;204(3):263-73. Review.

23) Gastric digestion of bovine lactoferrin in vivo in adults. Troost FJ, Steijns J, Saris WH, Brummer RJ. J Nutr. 2001 Aug;131(8):2101-4.

24) The low-density lipoprotein receptor-related protein 1 is a mitogenic receptor for lactoferrin in osteoblastic cells. Grey A, Banovic T, Zhu Q, Watson M, Callon K, Palmano K, Ross J, Naot D, Reid IR, Cornish J. Mol Endocrinol. 2004 Sep;18(9):2268-78. Epub 2004 Jun 3.

25) The promise and perils of antioxidants for cancer patients. Chandel NS, Tuveson DA. N Engl J Med. 2014 Jul 10;371(2):177-8. doi: 10.1056/NEJMcibr1405701.

26) Antioxidants accelerate lung cancer progression in mice. Sayin VI, Ibrahim MX, Larsson E, Nilsson JA, Lindahl P, Bergo MO. Sci Transl Med. 2014 Jan 29;6(221):221ra15

Psst, glöm inte att du kan köpa varor för bullet coffeeMCTkokossmör och andra tillskott på Upgrit!