Naturliga tillskott för att höja dopamin

Naturliga tillskott för att höja dopamin

Dopamin är en viktig signalsubstans i hjärnan som påverkar vårt humör, motivation och belöningssystem. Att ha optimala nivåer av dopamin är avgörande för vår mentala hälsa och välbefinnande. För de som vill öka sina dopaminnivåer på naturligt sätt finns det olika tillskott och livsstilsfaktorer som kan vara till hjälp.

Vad är dopamin och vilken är dess historia?

  • Dopamin är en katekolamin som bildas huvudsakligen i binjuremärgen av aminosyran tyrosin. Dopamin verkar både för sig själv och även som en föregångare till noradrenalin och adrenalin.
  • Dopamin är en viktig signalsubstans som hjälper till att reglera motorik, belöning, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och minne.
  • Upptäckten av dopamin som en signalsubstans gjordes av den svenske forskaren Arvid Carlsson som år 2000 belönades med Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.
  • Ett vanligt missförstånd är att kalla denna signalsubstans för dopaminer. Den korrekta benämningen är dopamin då dopaminer skulle innebär att signalsubstanser finns i plural, vilket är felaktigt.

Dopaminet har länge varit föremål för intensiv forskning, eftersom dess verkan har kunnat sammankopplas med en rad sjukdoms tillstånd, såsom Parkinsons sjukdom, schizofreni, drogberoende och ADHD. Den fortsatta forskningen på dopaminets effekt vid dessa sjukdomar ger goda förhoppningar om att kunna förbättra patienters livskvalitet avsevärt även efter det att man fått diagnosen.

Effekter av dopamin

  • Dopaminet är främst känt för sin effekt på människans centrala nervsystem, där det är involverat i motorisk kontroll, belöning och exekutiva funktioner.
  • Dopamin påverkar även resten av kroppen och ger ökad hjärtfrekvens och blodtryck.

Sätt att höja dopamin på naturlig väg (receptfritt!)

  • Aminosyran L-tyrosin konverteras till dopamin. Du kan därmed öka det genom att du får i dig rätt mängd naturliga proteiner eller ta det som tillskott.
  • För att bilda dopamin behöver kroppen även vitaminerna B6 och B12. Vitaminer som finns som kosttillskott och de förekommer i högre halter i bl.a. vetegroddar och lever.
  • Aminosyran L-Fenylalanin är också dopaminhöjande och finns även den i proteinrik mat samt som hälsokost.
  • Forskning har visat att de som har viljan att arbeta hårt för att nå en belöning också har högre dopaminnivåer i de delar av hjärnan som påverkar vår motivation och belöning.

Tips:

Bryt ner ditt mål till små delmål och bocka av ett i taget. Dopamin ökar med varje delmål du uppfyller och hjälper dig vidare (1).

Lyssna på musik du tycker om. Musik kan förbättra ditt humör genom att frisätta dopamin (2).

Titta på bilder av söta djurungar. Det finns faktiskt en japansk studie som visat att vår koncentration förbättras med hela 44 procent av att titta på söta djurungar (3).