Unik kreatin-blandning för maxat upptag utan kolhydrater

Unik kreatin-blandning för maxat upptag utan kolhydrater

Kreatin är ett populärt kosttillskott för idrottare och fitnessentusiaster som syftar till att förbättra muskelstyrka, uthållighet och återhämtning. Traditionellt har kreatintillskott ofta innehållit kolhydrater för att öka upptaget i kroppen, men nu finns det en ny och innovativ kreatin-blandning som erbjuder maximalt upptag utan att tillsätta kolhydrater.

Natural Stacks BioCreatine Optimal Creatine Complex innehåller högkvalitativt kreatin blandat med himalayasalt och bockhornsklöver, en kombination som ger förbättrad leverans till såväl muskler som hjärna. Forskning tyder på att dessa ämnen kan hjälpa till att transportera kreatin in i hjärnan och kroppen utan att du behöver konsumera enkla kolhydrater.

Salt och kreatin är co-transportörer in i cellen vilket innebär att adekvata nivåer av salt främjar maximalt upptag av kreatin (1). Tidigare har det vetenskapligt visats att snabba kolhydrater ökar kreatinupptag i cellerna (2). För att undvika snabba kolhydrater och ändå maximera upptaget har det dock visat sig att bockhornsklöver ger samma upptag som snabba kolhydrater genom en aktivering av insulinreceptorn utan att kolhydrater behöver tillföras (3).

Mental prestationsförmåga

Det är välkänt att kreatin levererar snabb energi till muskelcellerna vid högintensivt arbete. Vad inte alla känner till är att kreatin fungerar på samma sätt för nervcellerna i hjärnan. Arbetsminne och intelligens förbättrades hos vegetarianer som tog 5 gram kreatin under 6 veckor (4) jämfört med placebo. Även icke-vegetarianer erhöll förbättringar på flera kognitiva funktioner, bland annat IQ, arbetsminne och uppmärksamhet med kreatintillskott (5).

Fysisk prestationsförmåga

Under många år har kreatinets positiva effekt på den fysiska prestationsförmågan varit känd. Kreatin absorberas av muskelcellerna och är det ämne som kan leverera energi snabbast vid högintensivt arbete. Under ett 100-meterslopp på maximal intensitet står kreatin för majoriteten av den energi som levereras under de sex-tio första sekunderna. Därefter töms lagren av kreatin och glykogenförbränningen har fått ordentlig fart och tar över.

Värdet av kreatintillskott är markant för styrketränande, sprinters och bollidrottare som utför upprepade snabba ruscher. Mer kreatin i musklerna leder till att ytterligare någon repetition, några meter, eller någon sekund kan klaras av på energi från kreatin, och glykogen kan kliva in som största energigivare något senare. Mjölksyraansamlingen förskjuts framåt.

En reviewartikel som inkluderade 22 studier visade på ökad muskelmassa (sarkoplasmisk hypertrofi), en ökad muskelstyrka med 8 % i genomsnitt och en ökad muskulär uthållighet med 14 % i genomsnitt (6). Ingen förbättring sågs på 30-metersprintar då teknik och explosivitetstyrka tros vara de främsta begränsande faktorerna för prestation. På upprepade 60-meterssprintar och 100-meterssprint sågs en ökad prestation (7). Dessutom kan det vara värdefullt att kombinera kreatin med koffein för ännu bättre prestation, då denna kombination visat sig mer fördelaktig än bara kreatin vid korta sprintar (8).

Kreatin finns i kött och andra animaliska produkter men för att maximera prestationsnivån behövs större mängder än vad som kan intas från naturliga livsmedel. Med tillskott kan du öka mängderna i musklerna med 15-20% (6).

Referenser

1) Creatine uptake in isolated soleus muscle: kinetics and dependence on sodium, but not on insulin. Willott CA, Young ME, Leighton B, Kemp GJ, Boehm EA, Radda GK, Clarke K. Acta Physiol Scand. 1999 Jun;166(2):99-104.

2) Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL. Am J Physiol. 1996 Nov;271(5 Pt 1):E821-6.

3) Effects of Combined Creatine Plus Fenugreek Extract vs. Creatine Plus Carbohydrate Supplementation on Resistance Training Adaptations. Taylor L, Poole C, Pena E, Lewing M, Kreider R, Foster C, Wilborn C. J Sports Sci Med. 2011 Jun 1;10(2):254-60. eCollection 2011.

4) Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Rae C, Digney AL, McEwan SR, Bates TC. Proc Biol Sci. 2003 Oct 22;270(1529):2147-50.

5) Cognitive effects of creatine ethyl ester supplementation. Ling J, Kritikos M, Tiplady B. Behav Pharmacol. 2009 Dec;20(8):673-9.

6) Effects of creatine supplementation and resistance training on muscle strength and weightlifting performance. Rawson ES, Volek JS. J Strength Cond Res. 2003 Nov;17(4):822-31.

7) Creatine supplementation improves sprint performance in male sprinters. Skare OC, Skadberg, Wisnes AR. Scand J Med Sci Sports. 2001 Apr;11(2):96-102.

8) Effect of caffeine ingestion after creatine supplementation on intermittent high-intensity sprint performance. Lee CL, Lin JC, Cheng CF. Eur J Appl Physiol. 2011 Aug;111(8):1669-77

9) EU register of nutrition and health claims made on foods.

Psst, glöm inte att du kan köpa kollagen, Zink tillskottOmega 3 och andra tillskott på Upgrit!