Allergi

Allergi är en överkänslighetsreaktion som uppstår när kroppens immunsystem reagerar på ämnen som normalt sett är ofarliga. Det finns olika typer av allergier, inklusive pollenallergi, pälsdjursallergi, matallergi och insektsbett. Diagnos kan fastställas genom olika tester och behandlingen fokuserar på att lindra symtomen och undvika kontakt med allergener. Genom att vidta förebyggande åtgärder kan man minska risken för allergiska reaktioner. Det är viktigt att söka hjälp hos en läkare eller allergispecialist om man misstänker att man lider av allergi.

Allergi

Allergi är en överkänslighetsreaktion som uppstår när kroppens immunsystem reagerar på ämnen som normalt sett är ofarliga. Dessa ämnen kallas allergener och kan vara allt från pollen och pälsdjur till vissa livsmedel och mediciner. Vid en allergisk reaktion frigörs histamin och andra kemikalier i kroppen, vilket leder till olika symtom.

Det finns olika typer av allergier, varav de vanligaste inkluderar allergi mot pollen (hösnuva), pälsdjur, kvalster, vissa livsmedel (som mjölk, ägg, gluten och nötter), insektsbett och vissa läkemedel. Symtomen varierar beroende på vilken typ av allergi man har, men kan innefatta rinnande näsa, klåda, nysningar, hosta, andningssvårigheter, hudutslag eller magbesvär.

Diagnos och behandling

Om man misstänker att man lider av allergi är det viktigt att söka hjälp hos en läkare eller allergispecialist. En allergidiagnos kan fastställas genom olika tester, såsom pricktest och blodprov. Genom att identifiera vilka ämnen man är allergisk mot kan man undvika dessa och minska risken för allergiska reaktioner.

Behandlingen av allergi fokuserar vanligtvis på att lindra symtomen och undvika kontakt med allergener. Det kan innebära att man tar mediciner som antihistaminer för att minska besvären. Vid svårare allergiska reaktioner kan man behöva behandling med adrenalin (epinefrin). För att förebygga allergiska reaktioner kan man även genomgå allergenimmunterapi, där man gradvis utsätts för små mängder av allergenet för att minska kroppens känslighet.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för allergiska reaktioner kan man vidta vissa förebyggande åtgärder. Det kan innebära att man undviker de allergener man är känslig mot, såsom att hålla sig inomhus under pollensäsongen eller undvika kontakt med pälsdjur. Det är även viktigt att ha en god hygien för att undvika kontakt med allergiframkallande ämnen, till exempel genom att tvätta händerna regelbundet och hålla hemmet rent från damm och kvalster.

 

Filtrera

Varumärken

Beredningsform

Lagerstatus

Kampanj

Pris