Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är en lösning där små silverpartiklar är jämnt fördelade i en vätska. Det används traditionellt som ett naturligt antimikrobiellt medel och kan appliceras externt på sår eller användas för vattenrening. Det är viktigt att använda kolloidalt silver med försiktighet och rådgöra med en läkare innan användning. Det är inte avsett som en ersättning för medicinsk behandling.

Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är en lösning där små silverpartiklar är jämnt fördelade i en vätska, vanligtvis vatten. Silverpartiklarna är så små att de blir svårare att filtrera bort och bildar en stabil dispersion i vätskan. Detta innebär att silverpartiklarna inte sjunker till botten av behållaren.

Hur används kolloidalt silver?

Kolloidalt silver har traditionellt använts som ett naturligt antimikrobiellt medel. Det sägs ha egenskaper som bekämpar bakterier, virus och svampar.

Kolloidalt silver kan användas externt på sår, brännskador eller hudinfektioner för att rengöra och desinficera.

Viktiga överväganden och försiktighetsåtgärder

Trots dess potentiella hälsofördelar finns det några försiktighetsåtgärder att ta i beaktning vid användning av kolloidalt silver:

  • Använd inte kolloidalt silver som en ersättning för medicinsk behandling. Det är viktigt att söka ordentlig medicinsk vård vid allvarliga sjukdomar eller infektioner.
  • Överskrid inte rekommenderade doser. För mycket silver kan vara skadligt för kroppen.
  • Konsultera alltid en läkare eller hälsoprofessionell innan du börjar använda kolloidalt silver, särskilt om du har underliggande medicinska tillstånd eller tar andra mediciner.

 

Filtrera

Varumärken

Beredningsform

Lagerstatus

Kampanj

Pris