Vad innebär immunförsvar och immunitet egentligen?

Vad innebär immunförsvar och immunitet egentligen?

Immunförsvar och immunitet är termer som ofta används när vi talar om vårt kroppssystem och dess förmåga att bekämpa infektioner och sjukdomar. Men vad betyder dessa begrepp egentligen? I denna artikel kommer vi att utforska innebörden av immunförsvar och immunitet samt hur de fungerar tillsammans för att skydda vår kropp.

Fortsätt läsa så ska du få en lättare genomgång och förklaring hur vårt immunsystem fungerar.

Vår immunitet i kroppen är vår medfödda förmåga att bekämpa sjukdomar. Det som händer är att kroppens skyddsystem, vårt immunsystem, skyddar oss genom att bekämpa patogener. Patogener definieras som en organism som orsakar sjukdom, virus och bakterier. För att vårt immunsystem ska kunna bekämpa patogener finns två huvudnivåer för immunitet. Den första är vårt medfödda immunsystem och det andra är det adaptiva immunsystemet.

Det medfödda immunsystemet (nivå 1) kan ses som en snabb första försvarslinje av kroppen som ska hantera patogenerna. Denna består av bland annat vår hud, den normala floran (innehåller icke patogena bakterier) som tävlar om utrymme och resurser med de patogena bakterierna. Vår medfödda immunitet innefattar även kemiska försvar som exempelvis lysozym, ett enzym som utsöndras i form av tårar och saliv.

Klarar en patogen (virus/bakterie) av att passera vårt medfödda immunsystem – kroppens första försvarslinje, kommer patogenen att träffa på vårt inflammatoriska svar. Det inflammatoriska svaret lockar våra immunceller till infektionsstället och säger till våra blodkärl att utvidga sig i syfte att de enklare ska transporteras dit. Detta försvar kan frisätta interferoner som hjälper till att bekämpa virus och tumörer.

Det adaptiva immunsystemet (nivå 2) består av två typer av celler: T-celler och B-celler. Detta immunsystem tar lite tid på sig innan det svarar på den patogena attacken. När det adaptiva immunsystemet aktiveras framkallas ett specifikt svar på en viss typ av patogen, till skillnad från det medfödda immunsystemet, vars svar är ospecifikt. Ytterligare en skillnad på våra två nivåer av immunsystem är att ”det adaptiva” kan komma ihåg en specifik patogen. Det innebär att det adaptiva immunsystemet kan memorera patogener den tidigare stött på och nästa gång svara ännu snabbare och mer effektivt. Detta är även grunden till hur våra vaccin fungerar. #upgrityourhealth

Vitaminer som bidrar till immunförsvarets motståndskraft (enligt Livsmedelsverket) är A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, B6, B12, Folsyra, Järn, Selen, Zink och koppar.

Källa: https://examine.com/topics/immunity/

[email protected]